1С:Бухгалтерія 8 для України1С: Бухгалтерія 8.3 для України – це готове рішення для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю, надання послуг, виробництво і т.д. Також, завдяки підтримці різних систем оподаткування, за допомогою «1С: Бухгалтерія 8.3» вести облік можуть і приватні підприємці, які використовують спрощену або загальну систему оподаткування.
Важливо звернути увагу на те, що «1С: Бухгалтерія для України» повністю відповідає всім законодавчим вимогам України по веденню бухгалтерського та податкового обліку.

{tab Можливості}

 • Ведення бухгалтерського і податкового обліку декількох організацій в одній інформаційній базі
 • Ведення обліку для організацій використовують різні системи оподаткування (Податок на прибуток і ПДВ, Єдиний податок)
 • Облік матеріально-виробничих запасів
 • Складський облік
 • Облік торгових операцій
 • Облік комісійної торгівлі
 • Облік операцій з тарою
 • Облік банківських і касових операцій
 • Облік розрахунків з контрагентами
 • Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів
 • Облік основного і допоміжного виробництва
 • Облік напівфабрикатів
 • Облік непрямих витрат
 • облік ПДВ
 • Облік заробітної плати, кадровий і персоніфікований облік
 • Податковий облік з податку на прибуток
 • Спрощена система оподаткування
 • Автоматизовані регламентні операції, виконувані по закінченні місяця, в тому числі переоцінкавалюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів та інші
 • Повний набір стандартних бухгалтерських звітів (оборотно-сальдові відомості, шахова відомість, головна книга та ін.)
 • Автоматизовано формування регламентованої звітності з можливістю експорту в формат,затверджений наказом ДПАУ від 19.08.2005 N 351 (у файли з розширенням XML).
 • Додаткові сервісні можливості, такі як «Монітор бухгалтера», «Експрес-перевірка ведення обліку» та ін. Дозволяють максимально полегшити роботу бухгалтера
 • Набір засобів для швидкого освоєння

{tab Режими}

Керівник підприємства

За допомогою закладки «Керівнику», управлінець може сам дивитися і користуватися інструментом звітності в «1С: Бухгалтерія». В даному розділі зібрані звіти, найбільш затребувані керівником у вигляді таблиць і діаграм.
Відділ бухгалтерії

Бухгалтер по банку

Бачить список затверджених заявок на витрачання грошових коштів і одним натисненням кнопки робить заповнене доручення, далі заповнює вивантаження платежів в систему «Клієнт-Банк» і формує бухгалтерські проводки.

Бухгалтер за основними засобами

Веде чіткий облік усіх основних засобів, що знаходяться на балансі підприємства і виконує операції з ОС, регламентовані законом: облік надходження нових ОС, введення в експлуатацію, знос, індексація на експлуатацію, передача в ремонт, приймає з ремонту, фіксація виконаних ремонтів або модернізації ОС, фіксація передачі та продажу ОС і т.д .;
Кожна подія, що стосується ОС, відбивається у відповідній друкованій формі, затвердженої українським законодавством;
Картки ОС формуються автоматично.

Бухгалтер / розраховувач по ЗП

Автоматично формуються форми регламентованої звітності, такі як «Форма-1ДФ», декларація з податку на доходи фізичних осіб, звіти по єдиному соціальному податку, а також статистичні звіти з праці.

Для відділу бухгалтерії в цілому

Програма має робочий стіл з закладками, на якому, по кожній ділянці, намальована схема введення первинних документів. Таким чином, програма сама веде бухгалтера до формування правильної регламентованої звітності за певний період;
Автоматичне формування звітності (звіт по руху грошових коштів, звіт за обсягами продажів, звіт про дебіторсько-кредиторської заборгованості) для керівника підприємства. Ця функція дозволяє відмовитися від кропіткої роботи по рахунках.

Головний бухгалтер

Автоматичне формування і заповнення повного набору стандартно-регламентованої звітності – бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, декларація про прибуток, звіти за єдиним податком, розрахунки акцизного збору та інші. Завдяки системі «1С: Звіт» можна не тільки формувати ці звіти, але і підписувати їх електронним підписом і відправляти їх в електронному вигляді в необхідні органи.

{/tabs}

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *